Logotyp

Kontakt och bokning: Ina Nordin tel. 0708-359 007     info@kanslansverkstad.se

Betalning och kostnader


Man betalar efter sitt besök.

Vi har swish men inte kortmaskin.

Du kan betala kontant i verkstaden.

Bg 367-3878 kan också användas. Glöm inte att skriva vem betalningen är från.

Faktura skrivs efter önskemål.

Vad är det som kostar?

Se besöket som att gå på fin restaurang där du kommer till dukat bord och du slipper diska.
Vi ger dig en trevlig upplevelse, du betalar för att vi gör det "tråkiga".
Du slipper allt kringarbete och alla kostnader i att ha egen verkstad.
Vi arbetar för hantverkets utveckling i regionen utan vinstmaximering.
Runt 50 % av Känslans Verkstads intäkter går åt till att betala skatt, moms, arbetsgivareavgifter och lön åt anställda.

Vi tar inte betalt per timme eller termin utan per dag.

I lerpriset ingår:
Försäkring om något går sönder av det du gjort i verkstaden, många olika sorters leror att välja på, möjlighet att omglasera tills du blir nöjd, slipning och efterarbete, lysterfärger, glasyrer, engober och oxider. (exkl kursavgift)

Det kostar inget att:
Se utställningen, hämta saker, sitta brevid, omglasera, avdreja eller ställa frågor.