Logotyp

Kontakt och bokning: Ina Nordin tel. 0708-359 007     inaingela@gmail.com

 • Jag hälsar dig varmt välkommen.
 • När jag får tid över skapar jag gärna klot.
 • Kloten får gärna ha människor på sig.
 • Det är mycket utmanande att bygga träd i keramik.
 • Jag och min dotter Thora gjorde denna tillsamman när hon var liten.
 • Keramikblommer i rabatten är fina på hösten.
 • Hur gör amn en eld?
 • En fin prydnad i fönstret.
 • En genombruten pokal.
 • Färdig med glasyren på.
 • Konsten att göra hästar.

Ina Nordin


Efter att ha varit lärare i keramik till över 5000 människor har jag fått en ovanligt vid erfarenhet på vad som fungerar och varför det fungerar.

Jag har även 30 års erfarenhet av keramiskt skapande och pedagogisk ledning runt keramik för alla åldrar.

Jag är stolt över mitt stora keramiska kunnande inom hantverket och min förmåga att lära ut.

Jag älskar att se hur barn och vuxna utvecklas och jag är tacksam över att jag får vara en del av detta.

Med min hjälp hittar ni glädjen i att bygga upp spännande fantasivärldar eller gestalta verkliga förhållande.

Historik


Ina Nordin startade Känslan Verkstad 2006 och arbetar aktivt med sin egen och andras konstnärsutveckling.

Det är Ina som främst leder kurserna i verkstaden. Ina har 30 års erfarenhet av keramiskt skapande och pedagogisk ledning runt keramik.

Inas specialitet är att öka sina "elevers" kreativa självkänsla.

Ina är utbildat fritidspedagog och 4-9 lärare.

Verkstaden började på Nedre Brunnsvägen i Ronneby som ett tillfrskningsprojekt efter tuffa tag i skolvärlden.

Från denna källarlokal och "kuvös" gick flytten 2009 till SörbyCentret (fd Lernia), en källarlokal fast nu med mycket mer plats.

Årsskiftet 2011-2012 flyttade verkstaden upp i ljuset och ut på landsbyggden till Guttamåla gamla skola sydväst om Ronneby.

Guttamåla skola startade 1876 i den skollokal där Känslans Verkstad är nu.

I detta klassrummet finns fortfarande den gamla katedern kvar.

1906 byggde man det stora tegelhuset med ytterligare ett klassrum och en lärarbostad.

På 60- talet lades skolan ner och det äldsta av skolhusen styckades av och såldes privat.

Det stora tegelhuset gavs till bygden att förvalta som "fritidsgård". Detta huset står numera oanvänt.

Många gamla elever från förr tittar in och känner igen sig när de besöker Känslans Verkstad.

Namnet Känslans Verkstad har företaget fått för att keramiskt skapande innehåller mycket känslor. Man använder sin känsel i händerna. Man kan ge uttryck för all världens känslor i sina konstverk och man känner sig väl tillmods efter en dags arbete med lera.

Utanför skolvärlden leder Ina Känslans Verkstad.
 • En stolt "uppfinnare" av Känslans Verkstad.
 • Konstverket som står förebild för Känslans Verkstad.
 • Jag lär dig att bygga stora saker till din trädgård.
 • Keramikskyllt med guldtext.
 • Att göra lermänniskor är roligast.
 • Tekniska utmaningar är näst roligast.
 • Färdigt resultat, en ljuslykta.
 • Varför ska krukor se så lika ut?
 • Jag lär dig grunderna för gestaltning.
 • En hel liten berättelse
 • Vi söker efter formmässiga utmaningar.
 • Fler trädgårdsblommor.
 • Man lär genom att testa.